3. jun, 2017

Bladlöss!

Bladlössens julafton var det här i går. Jag blir galen på alla löss som dykt upp på mina plantor i år. Chiliplantorna är fulla av dem och förresten en hel del andra växtplantor. Idag har jag sköljt 30 plantor jätteprästkrage, prästkragen Queen, kapkrusbär och planterat om dem. I går kväll gick det åt 3 omgångar såpablandningar för att spraya chiliplantorna.

Jag kände att jag behövde veta mer om bladlöss och googlade. På Wikipedia fick jag reda på att de blir 2-3 mm långa och suger näring ur växter. De kan vara gröna eller svarta och på bakdelen av den päronformade kroppen har de två rörformade utväxter som utsöndrar en söt vätska som ibland kallas honungsdagg. Myror gillar den och kan tom skydda bladlössen mot andra djur för att få tillgång till honungsdaggen. De som äter bladlöss är bland annat nyckelpigor, sländor, parasitsteklar och bladluslejon. 

Bladlössen är flockdjur och syns oftast i stora, täta grupper med både ungar (miniatyrer) och vuxna. Bladlöss kan föda levande ungar men genomgår ofta en så kallad ofullständig förvandling som ägg, nymf och imago. Nymfen, som ser ut som en liten variant av det vuxna djuret, genomgår flera hudömsningar innan den blir en fullbildad insekt.

När det börjar bli ont om mat eller för trångt på en växt, föds bladlöss med vingar för att kunna flyga till en ny växt längre bort. De kan färdas långa sträckor med luftströmmarna.

Bladlushonorna kan föda ungar utan att bli befruktade. Ungarna blir i så fall exakta kopior och därför borde det finnas många gånger fler honor än hanar. En en hona föder omkring 50 ungar under sin livstid, ibland flera om dagen. De obefruktade honornas ungar är redan havande med avkomma och så vidare. Hanlössens befruktning behövs mest då vintern nalkas, eftersom honorna då kan lägga ägg som övervintrar.

I Sverige finns cirka 560 arter av bladlöss. De flesta lever i södra delen av Sverige, ja bland annat hos mig då :-) 

Eftersom bladlössen lever på att suga näring från växter, kan de orsaka stor skada i en trädgård. En frisk planta kan oftast klara ett mindre bladlusangrepp men vid större angrepp kan växtens näringsbrist påverka tillväxthastighet, blomning, fruktproduktion med mera. Det finns också vissa bladlusarter som producerar ett enzym som får växtens blad att rulla ihop sig, vilket har hänt med mina chiliplantor. De ihoprullade bladen är känsliga för svampangrepp, vilket kan spridas till andra delar av växten, särskilt om plantan redan är försvagad av ett rejält bladlusangrepp.

Bladlusen har många naturliga fiender, inklusive den välkända nyckelpigan. Att använda sig av trädgårdsgifter som skadar nyckelpigor och andra bladlusätande varelser kan leda till svåra bladlusproblem senare. Nätvingelarver, parasitsteklar och blomflugelarver är några exempel på djur som hjälper till med biologisk bekämpning av bladlöss. Om man har svåra bladlusproblem i sin trädgård kan det också vara idé att göra någonting åt myrkolonierna eftersom de skyddar lössen.

När det gäller mindre angrepp kan det räcka med att spola de angripna växterna med kallt vatten, eftersom det kan få bladlössen att tappa taget och falla till marken. Detta fungerar bara om trädgården har gott om små rovdjur, som äter de nedfallna bladlössen, annars klättrar de tillbaka upp längs plantorna igen. Att skölja av växterna med såplösning är en annan populär metod som fungerar genom att kväva bladlössen. Bladlössen andas genom huden och såpan hindrar dem från att ta upp syre. Det krävs att man träffar direkt på varje bladlus vilket kan vara svårt, särskilt om man har att göra med bladlöss, som får växtens blad att rulla ihop sig kring bladlusen och skydda den. En tredje metod är att använda något av de bekämpningsmedel som finns att köpa i trädgårdsbutiker.

När det gäller ätliga plantor känns inte det sista alternativet så lockande så såpalösningen är nog min grej.