29. mar, 2015

Kycklingar till världen

Hade nitton ägg i kläckaren från början. Nio Faverolle-ägg och tio Orpington. Ett av Orpingtonäggen var inte befruktat. Av de nio som blev kvar kläcktes sju. Varför de andra inte kläcktes vet jag inte. Det var samma sak med Faverolleäggen. Bara fyra av nio ägg kläcktes. Undrar varför?