21. apr, 2015

Genomlysning

Då har äggen legat i kläckaren i sex dygn. Dags för en första genomlysning.