2. nov, 2016

Cledor

Utsädet skaffade jag från Törnvik Frö AB. 

Medelsen, medelstor (medel 90 g) vacker vit lök med ca 13-19 (16) klyftor. Skördeklar ca 20-30/7. Av alla nämnda sorter är denna den absolut bästa sorten för långtidslagring. Flätbar blast. Ingen halslök.